Stolní hra - Chytrý fotbal
banner 1
banner 2
banner 2

Pravidla hry

Originální pravidla ke stažení na konci stránky

Základní specifikace hry:

 • Počet hráčů:  2
 • Doba hraní:   Po domluvě obou hráčů (např. 2x15min, nebo třeba do tří branek)
 • Věk hráčů:    Od 8 let
 • Vydavatelé:   Bronda games s.r.o.
 • Rok vydaní:   2012
 • Jazyk pravidel: Čeština, angličtina, němčina
 • Hra obsahuje: Pravidla, hrací deska, 2 x 11 figurek, míč, samolepky.

Obecná pravidla hry

 • Hráči si rozestaví figurky na své polovině libovolným způsobem, přibližně tak, jako ve skutečném fotbale(útok, záloha, obrana).
 • Figurka nosí míč na hlavě
 • Soupeři se střídají po AKCI, nikoli po TAHU.

AKCE:

 • se skládá až z pěti tahů; jednotlivé figury mohou v rámci akce táhnout pouze jednou.
 • soupeř, který je na řadě, musí udělat alespoň jeden tah; své akce se nemůže vzdát


TAHEM JE:

 • POHYB FIGURKY libovolným přímým volným směrem až o pět polí.

 • POHYB MÍČE libovolným přímým volným směrem až o deset polí (odkop,přihrávka,střela)

  1. ODKOP chápeme jako pohyb míče od figurky na volné pole.
  2. PŘIHRÁVKOU rozumíme pohyb míče z hlavy jedné figurky na hlavu druhé figurky, nebo z hlavy do volného pole.

  3. STŘELA je pohyb míče směrem na soupeřovu branku.

• KOMBINACE POHYBU FIGURKY A MÍČE: Pokud hráč nevyčerpá celý limit pohybu (5 polí), může ještě pokračovat odkopem až na vzdálenost dvojnásobku počtu polí zbývajících do limitu pěti.Herní pravidla:

1.1 Figurka bez míče - řídí se obecnými pravidly pro tah

Získání míče:

 • a/ tím, že dojde na pole, kde míč leží a vloží si ho na hlavu. Nevyčerpal-li limit tahu můžepokrčovat
 • b/ dojde na pole sousedící s míčem, kde ho může přihrát či odkopnout ve zbývajícím limitu, ale jen třemi směry od sebe.

1.2 Figurka s míčem - řídí se obecnými pravidly pro tah

 • při odkopu, či přihrávce může překopávat vlastní figurky
 • přihrávka do běhu - Hráč přihraje míč do předpokládaného pohybu spoluhráče. Spoluhráč  pokračuje odkopem nebo tahem v dráze a limitu svého pohybu.

2. soubojové situace

 • soubojové situace nastávají tím, že hráč zaujme pole vedle soupeřovy figurky s míčem
 • každá soubojová situace se musí okamžitě zrušit (odehrát)
 • figurky s míčem lze na závěr tahu natočit tak, aby se znesnadnila soupeřovi možnost získat míč (čelem, zády, bokem či šikmo - příčně)

2.1. Způsob řešení soubojových situací- závisí na tom, které pole vedle figurky s míčem soupeř v souboji obsadí:

a/ dostane-li se soupeř na některé ze tří polí před figurkou s míčem, musí se takto ohrožená figurka okamžitě zbavit míče odkopem až o 5 polí, je to mezitah v rámci soupeřovy akce.

b/ obsadí-li boční pole, či pole šikmo vzadu u figurky z míčem, získává útočící figurka míč a  pokračuje v tahu.


c/ zadní pole za figurkou s míčem se pro řešení soubojových situací nepoužívá.

3. funkce brankáře

 • V rámci akce se brankář smí pohybovat v brankovišti libovolně. Mimo brankoviště může vyběhnout pouze pro míč ležící vlevo a vpravo od brankoviště. Zde se chová jako řadový hráč. Pak se smí vrátit
 • Brankář vždy chrání tři pole - to, ve kterém stojí a obě boční, zaleží na tom jak se na svém poli natočí.
 • Má-li míč v držení, může ho odkopnout z jakéhokoli místa v brankovišti až o 10 polí, v rámci téhož tahu si smí zvolit novou pozici.
 • Brankář může překopávat všechny figurky.
 • Záměr střílet musí oznámit útočník slovem „střílím“. Brankář v tu chvíli má právo pohybu o  jedno pole (mezitah).
 • Pokud brankář dostane přihrávku od svého spoluhráče (malá domů), platí pro něj stejná  pravidla jako pro ostatní figurky a opět v rámci téhož tahu si smí zvolit novou pozici. V soubojových situacích se chová jako ostatní figurky.

4. gól

Gólu se dosáhne tehdy, dostane-li se míč za brankovou čáru.

Výbava hry

Hrací plocha je stylizovanou kopií skutečného fotbalového hřiště. Je zde vyznačen středový kruh, brankoviště, branky. Plocha je protkána herní sítí (šachovnicí), na délku má 30 polí a na šířku 19 polí. Branky jsou široké 9 polí a brankoviště je o velikosti 13 x 5 polí. Míč může ležet buď samostatně v hracím poli nebo na hlavě figurky – jako zpracovaný míč. Figurky tvoří dvě jedenáctičlenná mužstva. Každý tým je označen jednotnou barvou. Figurky mají na zádech čísla. Důležité je to, že u figurky je vždy možno jednoznačně určit, kde má čelo a záda. Brankář působí v brankovišti. Zde se smí libovolně pohybovat. Brankář brání tři pole - to, ve kterém stojí a obě boční.

 

Stáhněte si návod ve formátu .pdf

Appliv(アプリヴ) -iPhoneアプリが探せる、見つかる
created by CTECH s.r.o. ©2010